By using this website you agree to our use of cookies.

No Yes

Security meets process

Als key account manager binnen STANLEY Security ben ik verantwoordelijk voor onze klanten binnen de proces- en chemische industrie. Binnen een industriële omgeving gelden over het algemeen zeer specialistische spelregels als het gaat om beveiliging. Het merendeel van onze klanten zoekt in  de beveiliging van de organisatie antwoord op twee vragen;  1.) Wie bevindt zich waar in onze organisatie? en 2.) Hoe kan ik mijn personeel en ondernemingseigendommen optimaal beschermen? Binnen de (chemische) industrie gaat hier echter één essentiele vraag aan vooraf en deze vraag heeft alles te maken met safety; ‘we doen het veilig of we doen het niet’.

De eerste vraag waar de safety en security manager binnen de (chemische) industrie dus een antwoord op zoekt kan samengevat worden in de volgende zin: “Hoe zorg ik dat onze medewerkers veilig hun werk kunnen doen, het (productie)proces op geen enkele manier verstoord kan worden en de middelen waarmee ik werk geen gevaar op kunnen leveren voor de omgeving of het milieu?” Dit is dan ook de eerste vraag waar ik met mijn klanten mee aan de slag ga.

Security meets safety

De beveiligingswereld heeft de afgelopen jaren een enorme omslag doorgemaakt, van traditionele systemen en bekabeling naar netwerkbekabeling en de inzet van netwerkservers. Security is steeds meer IT geworden. In de ‘slipstream’ van deze ontwikkeling zijn er ook gelijk mogelijkheden ontstaan om centrale beveiligingssystemen te ontwerpen, die niet alleen ingezet kunnen worden voor beveiliging, maar ook voor heel andere doeleinden à ‘security meets safety’.

Een voorbeeld

Binnen een industriële omgeving worden camera’s voornamelijk ingezet om het terrein te beveiligen. Een typisch voorbeeld is een Bargepier waar schepen worden verladen. In de traditionele situatie is hier een persoon op locatie aanwezig om de verlading in de gaten te houden. De eerste stap die nu kan worden gezet is om de persoon op locatie te vervangen door een innovatief camerasysteem. Alles wat de persoon op locatie in beeld had kan nu vanuit één centrale ruimte worden gemonitord. Deze eerste stap levert de onderneming al een directe kostenbesparing op.

Maar ‘security meets process’ gaat verder. Als we het betreffende camerasysteem nu koppelen aan het totale CCTV-systeem biedt dit vervolgens een compleet pakket aan video-analyse mogelijkheden.  Hierdoor zijn we in staat de camerabeelden te analyseren en onregelmatigheden direct te detecteren. Door deze actieve procesbewaking kan de procesoperator direct worden ingeschakeld, maar de camerabeelden kunnen ook direct worden doorgezet naar de beveiligingsloge. De beveiligingsfunctionarissen kunnen aan de hand van de beelden een inschatting van de situatie maken en dus veel sneller de juiste maatregelen treffen.

De technische aspecten

Voor camera’s die ingezet worden voor procesbewaking gelden andere eisen dan voor camera’s die puur en alleen ingezet worden voor de beveiliging van bijvoorbeeld het buitenterrein. Zeker binnen de (chemische) industrie is vaak sprake van een zogeheten ATEX omgeving. Dit is een Europese richtlijn die aangeeft aan welke eisen apparaten of beveiligingssystemen moeten voldoen op plaatsen (‘zones’) waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. Deze systemen moeten worden gecertificeerd en voorzien van het speciale Ex logo. Binnen STANLEY Security zijn wij gespecialiseerd in de levering en implementatie van speciale camera-oplossingen, die zowel de juiste functionaliteiten bieden op het gebied van beveiliging als op het gebied van procesbewaking. Bij onze klanten in de chemische industrie geldt echter altijd maatwerk en in iedere situatie beoordelen we dan ook opnieuwe welke oplossing het beste aan de specifieke wensen voldoet.

Over de auteur van dit artikel

Hendrik-Jan Lukkien is key-account manager bij STANLEY Security Nederland. Vanuit deze rol heeft hij al diverse bedrijven in de (petro)-chemische industrie geholpen bij het vinden van een passende oplossing voor zowel het safety als het security vraagstuk.