By using this website you agree to our use of cookies.

No Yes

België, Duitsland en Nederland samen tegen criminele bendes

In Maastricht is een belangrijk akkoord getekend tussen België, Duitsland en Nederland voor de oprichting van een centrum dat grensoverschrijdende criminaliteit gaat helpen bestrijden. Het gaat om EURIEC, ofwel Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum. De belangrijkste taak wordt informatie-uitwisseling.

Namens Nederland zat minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid aan tafel. België had minister Jan Jambon van Veiligheid en Binnenlandse Zaken afgevaardigd en Duitsland werd vertegenwoordigd door Herbert Reul, minister van Binnenlandse Zaken van deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het nieuwe centrum moet meer slagkracht bieden in de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit. Dit verwacht men te bereiken door intensieve informatie-uitwisseling tussen politiekorpsen en juridische diensten uit de drie landen. Eerder werden in Vlaanderen al twee proefprojecten met deze aanpak gedraaid. Hierbij ging het onder andere om verbetering van de informatie-uitwisseling tussen gemeenten, veiligheids- en inspectiediensten. Burgemeesters kunnen zo bijvoorbeeld betere ondersteuning krijgen bij het sluiten van bedrijven die verdacht worden van banden met de georganiseerde criminaliteit. Een dergelijke vorm van samenwerking is volgens minister Jan Jambon ook over de landsgrenzen nodig, want anders blijven bendes volgens hem misbruik maken van de juridische barrières tussen landen. Criminelen weten volgens Jambon handig gebruik te maken van de verschillen in de regelgeving tussen de landen onderling.
Het centrum gaat concrete ondersteuning bieden aan organisaties die aan weerszijden van de grenzen aan de slag zijn, door hen samen te brengen en juridische expertise te leveren. Ook moet het EURIEC nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen aanleveren, net als aanbevelingen voor nationale en internationale wetgeving.

 

Bron: beveiligingsnieuws.nl, 17/5/2018