By using this website you agree to our use of cookies.

No Yes

Wijziging van de camerawetgeving: wat verandert er?

Sinds 25 mei 2018 is het KB van 8 mei 2018 inzake “de aangifte van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s” in werking getreden, samen met de GDPR (General Data Protection Regulation). Dit uitvoeringsbesluit op de camerawet van 21 maart 2007 wil een wetgeving zijn die met de tijd mee evolueert en conform is met de nieuwe Europese GDPR wetgeving.

Wat verandert er concreet aan de wetgeving:

 

 • Informatie- en aangifteplicht t.o.v. de overheden :
 • Nieuwe website voor online aangifte : www.aangiftecamera.be
  • De aangifte van bewakingscamera’s valt nu – net als de aangifte van alarmsystemen- onder de bevoegdheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en moet nu gebeuren bij de politiediensten i.p.v. bij de vroegere Privacy Commissie.
  • De website is operationeel maar nog niet 100% in orde. U kan best nog even wachten met de aangifte.
  • Zich aanmelden voor de aangifte kan via EID kaart of een andere digitale sleutel (bv. token).
  • De aangifte moet steeds up-to-date zijn.
  • Op www.besafe.be zal een handleiding komen voor de aangifte.  
  • Overgangsperiode van twee jaar voor bestaande aangiftes
   • Voor bestaande aangiftes wordt een overgangsperiode van 2 jaar voorzien om het camerasysteem opnieuw aan te geven via het nieuwe e-loket.
   • Activiteitenregister bijhouden
    • De verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens moeten ook een activiteitenregister bijhouden (al dan niet onder elektronische vorm), met informatie over het type en het gebruik van de camerabewaking, bepaald bij Koninklijk Besluit.
    • Deze moeten op aanvraag ter beschikking gesteld worden van de Gegevensbeschermingsautoriteit (d.i. de vroegere Privacy Commission of CBPL) en de politiediensten.
    • Helpdesk overheid voor vragen of problemen m.b.t. de aangifte :

 

 • Meldingsplicht t.o.v. de bezoekers via pictogrammen
 • Wettelijke meldingsplicht blijft gelden
  • De wettelijke meldingsplicht t.o.v. de bezoekers door middel van een pictogram blijft gelden
  • Richtlijnen op vlak van inhoud van de pictogrammen zijn gewijzigd. 
   • Naast de gegevens die men reeds moest voorzien in het kader van de wet van 21 maart 2007 (naam en het post adres van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de camerabewaking), moeten in voorkomend geval ook volgende zaken vermeld worden op het pictogram  :
   • contactgegevens van de DPO (Data Protection Officer) indien er een DPO aangesteld is in kader van de GDPR wetgeving. Dit kan een e-mail adres zijn in de vorm van dpo@naambedrijf.be.
   • naam van de website van de verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden indien er een website is en er op die website een privacy statement vermeld wordt (wat verplicht is in het kader van de GDPR wetgeving).
   • Overgangsperiode van 6 maand voor bestaande aangiftes
    • Uiterlijk tegen 1 december moeten alle bestaande pictogrammen aangepast te worden naar de nieuwe richtlijnen.
    • Telefoon nummer of mail adres mag vermeld worden
     • Indien men dit wenst, mag men op het pictogram nu ook een mail adres of telefoon nummer zetten van de verantwoordelijke van de verwerking van de camerabeelden.