By using this website you agree to our use of cookies.

No Yes

Onderhoud

Tijdens of na de garantieperiode sluiten wij een Service Level Agreement (SLA) met u af. In functie van deze SLA zijn bepaalde services na verkoop al dan niet opgenomen in het contract. We onderscheiden 2 types SLA service:

  1. Stand-by


   Bij een eventuele storing is onze technicus binnen 24 uur ter plekke. U bepaalt of de interventie binnen of buiten de kantooruren dient te gebeuren. Als bepaalde producten niet in voorraad zijn, dan worden deze besteld en wordt de herstelling uitgevoerd nadat de wisselstukken binnen zijn.
   Rijkosten, arbeidsuren en eventuele wisselstukken worden in functie van het verbruik afzonderlijk gefactureerd volgens de op dat moment geldende tarieven.

   Optie "work around"
   Als de situatie het toelaat en als u bereid bent om de eventuele kosten te dragen, werken wij een tijdelijke tussenoplossing uit om uw securityniveau te garanderen ("work around"). 

   Optie "telefonische assistentie & remote login"
   U krijgt telefonische assistentie en kunt een beroep doen op 'remote login'. STANLEY Security kan dan via een beveiligde verbinding toegang krijgen tot uw systeem om een probleem te verhelpen.

   Optie "preventief onderhoud"
   U kunt kiezen voor preventief onderhoud. Dit is het periodiek inspecteren van de geïnstalleerde beveiligingsapparatuur en -programmatuur, evenals een functionele en technische controle op de juiste werking. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften binnen de beveiligingssector. Periodiek onderhoud kan het optreden van storingen fors beperken door het tijdig reinigen, afstellen, testen of vervangen van onderdelen zoals accu's.

   Afhankelijk van het type van installatie worden tijdens een preventieve onderhoudsbeurt volgende werkzaamheden uitgevoerd:
   - het controleren, testen, doormeten, bijregelen en, indien nodig, reinigen van de beveiligingsapparatuur; 
   - het testen van de primaire (en secundaire) stroomvoorziening, alarmgevers en eventuele doormeldings- of transmissieapparatuur;
   - het reinigen, smeren, testen en afstellen van elektromechanische onderdelen;
   - het nominaal en functioneel testen van de beveiligingsapparatuur;
   - rapportering van de uitgevoerde werkzaamheden en de eventueel te vervangen materialen;
   - controle van het beveiligingssysteem ten opzichte van de actuele wet- en regelgeving;
   - eventuele onderdelen die tijdens het preventief onderhoud vervangen worden (bv. batterijen) worden afzonderlijk en tegen de op dat moment geldende tarieven gefactureerd.

   Een stand by SLA wordt afgesloten voor een periode van minimaal 3 jaar en wordt nadien stilzwijgend verlengd.

  2. Full omnium


   In een full omnium SLA zijn volgende elementen opgenomen:

   - U betaalt geen verplaatsingskosten of werkuren + materialen.
   - Als de installatie dat vereist, voeren we jaarlijks een preventief onderhoud uit.
   - U krijgt telefonische assistentie.